Dean’s office


There are no translations available.

Last Updated on Tuesday, 05 May 2015 15:51
 
KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA Print
Tuesday, 05 May 2015 17:53
There are no translations available.

Zespół Szkół Ekologicznych
im. Unii Europejskiej
w Zielonej Górze oraz
Uniwersytet Zielonogórski
Katedra Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej

KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA
Zielona Góra 28.05. 2015 r.

 WSPIERANIE ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO
UCZNIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
W SZKOLE Z KLASAMI INTEGRACYJNYMI

 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowo – Szkoleniowej poświęconej wspieraniu rozwoju psychospołecznego ucznia z niepełnosprawnością w szkole z klasami integracyjnymi. Konferencję kierujemy do szerokiego grona nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pracowników instytucji i placówek oświatowych oraz rodziców a także studentów.

 

Last Updated on Tuesday, 05 May 2015 18:06
Read more...
 
LAURY NAUKOWCA PRZYZNANE !!! Print
Sunday, 03 May 2015 22:09
There are no translations available.

Po raz pierwszy Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego przyznał Laury Naukowca. Wyróżniające się koła naukowe zostały nagrodzone w siedmiu kategoriach. Specjalną statuetką wyróżniono także dwoje najlepszych opiekunów naukowych. Studenci przyznali również 4 nagrody honorowe, między innymi jedną z nich odebrał prorektor ds. studenckich, prof. Wojciech Strzyżewski.

Patronat honorowy nad galą Laur Naukowca objęli: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego – prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, Wojewoda Lubuski – Katarzyna Osos oraz Marszałek Województwa Lubuskiego – Elżbieta Anna Polak

Z Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu zostały nagrodzone trzy koła naukowe w kategorii:

 • AKTYWNOŚĆ ARTYSTYCZNA:
  • Koło Animatorów Kultury „Mrowisko” za projekt naukowo-artystyczny „Akademia Twórczego Rozwoju” (opiekun koła - dr Jolanta Kostecka)
 • SPOŁECZNY PROJEKT ROKU:
  • Studenckie Koło Naukowe „Kooperacja” za imprezę Dzień Dziecka dla dzieci przebywających z matkami w Zakładzie Karnym w Krzywańcu (opiekun koła - dr Agnieszka Olczak, dr Iwona Kopaczyńska)
 • EFEKTYWNY WARSZTAT:
  • Koło Naukowe Info Arche za dwuetapowy kurs obsługi komputera dla słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (opiekun koła - mgr Krzysztof Stanikowski)

Opiekunom kół i studentom
serdecznie gratulujemy
Władze Dziekańskie

Last Updated on Monday, 04 May 2015 11:10
 
Seminarium Naukowe Print
Monday, 20 April 2015 08:38
There are no translations available.

Koło Naukowe Kryminalistyki i Wiktymologii Uniwersytetu Zielonogórskiego ma zaszczyt zaprosić wszystkich studentów oraz pracowników, na Seminarium Naukowe poświęcone problemowi: „Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze- powtórna socjalizacja czy fikcja?

Głównymi założeniami konferencji są:

 • poruszenie i przedstawienie problematyki Młodzieżowych Ośrodeków Wychowawczych w ujęciu interdyscyplinarnym,
 • uwrażliwienie studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego na problemy społeczne,
 • poruszenie tematyki problemów dzisiejszej młodzieży,
 • nawiązanie współpracy ze środowiskami pedagogicznymi i instytucjami zajmującymi się resocjalizacją młodzieży.

Konferencja odbędzie się 5 maja 2015 r., o godzinie 11.00 w sali 8 / A-16 przy al. Wojska Polskiego 69.

Serdecznie zapraszamy.

Last Updated on Monday, 20 April 2015 08:43
 
Przedmioty ogólnowydziałowe - oferta na rok akademicki 2015/2016 Print
Wednesday, 08 April 2015 15:12
There are no translations available.

Informujemy, iż od 8 kwietnia do 31 maja 2015 r. uruchomiono elektroniczne zapisy na przedmioty do wyboru z oferty wydziałowej. 

Oferta przedmiotów dostępna jest w systemie dziekanat po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto. 


Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia kierunek pedagogika (obecnie I rok, II semestr) - oferta przedmiotów ogólnowydziałowych na III i IV semestr (w roku akademickim 2015/2016). 

semestr III - należy wybrać jeden przedmiot:

 • Psychologia społeczna i wychowania (wykład / 3 punkty ECTS)
 • Psychologia zdrowia i psychopatologia (wykład / 3 punkty ECTS) 

 semestr IV - należy wybrać jeden przedmiot:

 • Socjologia edukacji  (wykład / 3 punkty ECTS)
 • Socjologia kultury (wykład / 3 punkty ECTS)
 • Współczesne problemy socjologii małżeństwa i rodziny (wykład / 3 punkty ECTS)

Opisy przedmiotów dostępne są w pakiecie informacyjnym dla kierunku pedagogika 2013/2014  s. 90 >>>

 

Uwaga

O wyborze przedmotu decyduje kolejność zapisów. 
Osoby, które w ww. terminie nie dokonają wyboru zostaną dopisane do grup, w których będą wolne miejsca.
Po zakończeniu zapisów (31 maja 2015 r.) osoby zapisane na wykład, który nie spełnia rygoru minimalnej ilości osób, zostaną przeniesione do innych przedmiotów. 

 


 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia kierunek pedagogika (obecnie I rok, II semestr) - oferta przedmiotów ogólnowydziałowych na III semestr (w roku akademickim 2015/2016). 

semestr III - należy wybrać przedmiot / przedmioty o łącznej sumie 4 punktów ECTS.

 • Wykład monograficzny: Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych kobiet i mężczyzn (wykład / 2 punkty ECTS)
 • Wykład monograficzny: Być dobrym rodzicem (wykład / 2 punkty ECTS)
 • Wykład monograficzny: E-learning (wykład / 2 punkty ECTS)
 • Wykład monograficzny: Kapitał edukacyjny dziecka (wykład / 2 punkty ECTS)
 • Wykład monograficzny: Pułapki opieki i wychowania (wykład / 2 punkty ECTS)
 • Wykład monograficzny: Wybrane problemy psychologii stosowanej (wykład / 2 punkty ECTS)
 • Wykład monograficzny: Zarządzanie konfliktem (wykład / 2 punkty ECTS)
 • Teoria decyzji (wykład / 4 punkty ECTS)
 • Partnerstwo edukacyjne a kapitał społeczny w aspekcie jednostkowym i zbiorowym (wykład / 4 punkty ECTS) 

Opisy przedmiotów dla kierunku pedagogika >>>

 

Uwaga

O wyborze przedmotu decyduje kolejność zapisów. 
Osoby, które w ww. terminie nie dokonają wyboru zostaną dopisane do grup, w których będą wolne miejsca.

Po zakończeniu zapisów (31 maja 2015 r.) osoby zapisane na wykład, który nie spełnia rygoru minimalnej ilości osób, zostaną przeniesione do innych przedmiotów. 

 

Kierownik dziekanatu

 

Last Updated on Wednesday, 15 April 2015 12:57
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2
Angielski (English)

LoginNowości