O wydziale

Wydział należy do najstarszych w zielonogórskim środowisku naukowym, a jego początki sięgają roku 1971, kiedy to utworzono Wyższą Szkołę Nauczycielską, która dwa lata później została przekształcona w Wyższą Szkołę Pedagogiczną.

Obecnie Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego ma w swej strukturze: Instytut Socjologii, Instytut Psychologii, cztery Katedr: Katedrę Mediów i Technologii Informacyjnych, Katedrę Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej, Katedrę Pedagogiki Społecznej, Katedrę Teorii i Filozofii Wychowania, pięć Zakładów: Zakład Animacji Kultury i Andragogiki, Zakład Edukacji Wczesnoszkolnej  i Historii Wychowania, Zakład Metodologii Badań, Zakład Pedagogiki Szkolnej, Zakład Poradnictwa i Seksuologii oraz Pracownię Kształcenia Językowego. Wydział zatrudnia 120 nauczycieli akademickich i 16 pracowników administracji.

Na Wydziale studiuje około 2000 studentów, z czego ok. 1400 na studiach stacjonarnych. Pod względem liczby kształconych studentów wydział jest jednym z największych na Uniwersytecie Zielonogórskim. Do września 2016 roku na Wydziale dyplom zdobyło ok. 35 tys. absolwentów.

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii prowadzi cztery kierunki studiów:

 • Pedagogika ze specjalnościami:
  • animacja kultury z profilem artystycznym: fotografia / taniec
  • animacja kultury z profilem artystycznym – teatr
  • edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
  • edukacja elementarna i wczesna edukacja artystyczna
  • edukacja elementarna i wczesna nauka języka obcego
  • edukacja elementarna i edukacja medialna
  • edukacja elementarna i wspieranie dzieci w rozwoju zdolności
  • edukacja medialna i informatyczna
  • logopedia i język migowy
  • logopedia i terapia pedagogiczna
  • nowe media w komunikacji społecznej z językiem angielskim
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka
  • pomoc społeczna i socjoterapia
  • resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym)
 • Praca socjalna
 • Psychologia
 • Socjologia ze specjalnościami:
  • rewitalizacja społeczna
  • animacja sieci społecznych
  • analityk danych społecznych

Wydział posiada także bogatą ofertę studiów podyplomowych - pełna oferta znajduje się w zakładce "Studia podyplomowe".

 

Od 1994 roku Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, a od 2015 roku w zakresie socjologii.  

Wydział uzyskał akredytacje PKA na kierunki:

 • Pielęgniarstwo
 • Pedagogika
 • Socjologia

W roku akademickim 2014/2015 Wydział uzyskał pozytwną ocenę instucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej.