Doktoraty

Informacje dotyczące Procedury wszczęcia i przeprowadzenia przewodu doktorskiego dostępne są na stronie http://www.strefadoktoranta.wpps.uz.zgora.pl/index.php/wazne-strony/

 

 

 

Ogłoszenie o publicznej obronie


-

 

 

 

Doktoraty obronione


mgr Halina SZELĄG

Tytuł rozprawy: Liceum ogólnokształcące, jako agenda socjalizacji seksualnej młodzieży 

Data wszęcia: 10-03-2015

Data obrony: 26-01-2017

Promotor:

  • prof. dr hab. Zbigniew Izdebski (Uniwersytet Zielonogórski)

Promotor pomocniczy:

  • dr Krzysztof Wąż (Uniwersytet Zielonogórski)

Recenzenci:

  • prof . zw. dr hab. Mariola Chomczyńska- Rubacha (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  • dr hab. Mariola Bieńko (Uniwersytet Warszawski)

Zawiadomienie o publicznej obronie

Autoreferat

Recenzja 1

Recenzja 2


24.05.2016r.

dr Alicja Ostrowska

Temat: Orientacje życiowe twórczych i odtwórczych gimnazialistów w kontekście wybranych warunków społecznych ich rodzin

Promotor: dr hab. Marzenna Magda- Adamowicz, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. Ewa Pasterniak- Kobyłecka, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

prof. zw. dr hab. Stanisław Popek (Uniwersytet im. Marii Curie- Skłodowskiej)


 

24.05.2016r.

dr Mariusz Pacholak

Temat: Wartość sprawiedliwości w teoriach edukacyjnych i praktyce szkolnej

Promotor: prof. zw. dr hab. Wojciech Pasterniak

Recenzenci:

dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

dr hab. Wiesław Jamrożek, prof. UAM 


 

16.12.2014r.

dr Anna Dobrychłop

Temat: Obraz pracownika socjalnego w obszarze promocji zdrowia

Promotor: dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

dr hab. Teresa Wilk (Uniwersytet Śląski)


 

17.11.2014r.

dr Renata Malicka

Temat: Opinie o zachowaniach dewiacyjnych przestępców gospodarczych w okresie zmiany społecznej

Promotor: prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz- Winnicki

Recenzenci:

prof. dr hab. Anna Nowak (Uniwersytet Śląski)

dr hab. Wielisława Osmańska- Furmanek, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)


 

20.10.2014r.

dr Mariola Badowska

Temat: Rola szkoły w procesach integracji dzieci uchodźców i imigrantów 

Promotor: dr hab. Krystyna Błeszyńska, prof. nadzw. SGGW

Recenzenci:

prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz (Uniwersytet w Białymstoku) 

dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)


 

19.11.2013 r.

dr Beata Kohlman

Temat: Zachowania agresywne młodzieży szkół zawodowych (na przykładzie Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie).
Promotor: dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
Recenzenci:
prof. dr hab. Irena Pospiszyl (Wszechnica Świętokrzyska)
dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ  (Uniwersytet Zielonogórski)


 

 

18.06.2013 r.

dr Ewa Piwowarczyk

Temat: Relaksacja w procesie edukacji gimnazjalnej.
Promotor: prof. zw. dr hab. Wojciech Pasterniak (emerytowany profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego)
Recenzenci:
dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ  (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. zw. dr hab. Andrzej Szyszko-Bohusz (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)


 

 

15.01.2013 r.

dr Marek Zadłużny

Temat: Komunikacyjne, artystyczne i pedagogiczne aspekty tańca współcześnie realizowanego w opinii choreografów.
Promotor: dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
Recenzenci:
dr hab. Dariusz Kubinowski, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
dr hab. Witold Jakubowski, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)


 

 

25.06.2012 r.

dr Stana Buchowska

Temat: Działania Fundacji La Strada na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej ofiar handlu ludźmi.

Promotor: dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. zw. dr hab. Kazimierz Pospiszyl (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. zw. dr hab. Krystyna Marzec-Holka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).


 

 

25.06.2012 r.

o. dr Arkadiusz Nowak

Temat: Obraz życia osób z HIV/AIDS komponent zdrowotny, społeczny, egzystencjalny.

Promotor: dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

ks. prof. zw. dr hab. Mirosław Kalinowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
prof. zw. dr hab. Anna Boroń-Kaczmarska (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki (Uniwersytet Zielonogórski).


 

 

12.06.2012 r.

dr Tatiana Maciejewska

Temat: Postrzeganie i kreowanie męskiej tożsamości przez mężczyzn ćwiczących w siłowni.

Promotor: dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. UZ  (Uniwersytet Zielonogórski)
Recenzenci: dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ  (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. dr hab. Ewa Syrek (Uniwersytet Śląski w Katowicach).


 

 

dr Lidia Wawryk

Temat: Postawy nauczycieli-wychowawców wobec zachowań agresywnych gimnazjalistów.

Promotor: dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
Recenzenci:
dr hab. Krystyna Ostrowska, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Edward Kozioł, prof. UZ  (emerytowany Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego)


 

 

08.11.2011 r.

dr Anna Ziętek

Temat: Przygotowanie zawodowe młodzieży niepełnosprawnej (na przykładzie województwa lubuskiego).

Promotor: dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
Recenzenci: dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta (Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie).


 

 

20 06.2011 r.

dr Aneta Klementowska

Temat: Poradnictwo zawodowe w gimnazjum wiejskim w wymiarze środowiskowym (na przykładzie Publicznego Gimnazjum w Lubięcinie).

Promotor: dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
Recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Miłkowska (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. zw. dr hab. Ryszard Parzęcki (Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna.


 

 

16.11.2010 r.

dr Ernest Madga
Temat: Rola środowisk socjalizacyjnych w przemianach celów i planów życiowych młodocianych przestępców.
Promotor: dr hab. Dorota Rybczyńska - Abdel Kawy, prof. DSW (Dolnośląska Szkoła Wyższa)
Recenzenci: prof. dr hab. Aleksandra Korwin-Szymanowska (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl (Uniwersytet Zielonogórski)


 

 

26.10.2010 r.
dr Krystyna Ostapiuk
Temat: Kompetencje komunikacyjne nauczycieli uczestniczących w dokształcaniu i doskonaleniu zawodowym oraz osób aspirujących do zawodu nauczyciela.
Promotor: dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)


 

 

18.05.2010
dr Joanna Dec
Temat: Obraz kobiet świadczących usługi seksualne w Polsce.
Promotor : prof. UZ dr hab. Zbigniew Izdebski (Uniwersytet Zielonogórski)
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Alicja Kargul (Dolnośląska Szkoła Wyższa  we Wrocławiu), prof. UAM  dr hab. Maria Beisert (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)


 

 

16.03.2010
dr Elżbieta Turska
Temat: Obrazy tożsamości przyszłych pedagogów.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Ferenz (Uniwersytet Wrocławski)
Recenzenci: prof. dr hab. Alicja Szerląg (Uniwersytet Wrocławski), prof. UZ dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek (Uniwersytet Zielonogórski)


 

 

26.01.2010
dr Andrzej Zygadło
Temat: Granice rezygnacji z podmiotowości kadry menedżerskiej firm międzynarodowych.
Promotor: prof. UZ dr hab. Zdzisław Wołk (Uniwersytet Zielonogórski)
Recenzenci: prof. dr hab. Magdalena Piorunek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. zw. dr hab. Józef Kargul (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)


 

21.12.2009
dr Maria Łukaszek
Temat: Determinanty aktywności seksualnej wychowanków Ochotniczych Hufców Pracy.
Promotor: prof. UZ dr hab. Zbigniew Izdebski (Uniwersytet Zielonogórski)
Recenzenci: prof. UZ dr hab. Grażyna Miłkowska (Uniwersytet Zielonogórski), prof. zw. dr hab. Bronisław Urban (Uniwersytet Jagielloński)


 

21.12.2009
dr Anna Korlak-Łukasiewicz
Temat: Rozwój zawodowy pracowników socjalnych okresu zmian systemowych pomocy społecznej w latach 1990-2000.
Promotor: prof. UZ dr hab. Zdzisław Wołk (Uniwersytet Zielonogórski)
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Alicja Kargul (Dolnośląska Szkoła Wyższa  we Wrocławiu),  prof. UKW dr hab. Ryszard Gerlach (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Archiwum