Koła naukowe

Studenci naszego wydziału działają w następujących kołach naukowych:

logoKNKW    Koło Naukowe Kryminalistyki i Wiktymologii

Opiekunem Koła Naukowego Kryminalistyki i Wiktymologii jest dr Ernest Magda.

Koło Naukowe zarejestrowane zostało w kwietniu 2013r.

mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 510246776  

Nasze Koło Naukowe ma skupić studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu a także innych wydziałów.

Chcemy przyczynić się do rozwoju nauki Kryminalistyki i Wiktymologii.

Poprzez spotkania koła oraz badania chcemy dotrzeć do każdej osobyw środowisku akademickim, która interesuje się kryminalistyką i wiktymologią.

W ramach naszej działalności pragniemy stworzyć pewną platformę

wymiany młodej myśli kryminalistycznej.

Cele: 

 • seminaria, konferencje, wykłady otwarte , których gośćmi będą specjaliści z danej dziedziny i kadra naukowa,
 • cotygodniowe spotkania , na których będą wygłaszane referaty członków koła,
 • projekcje filmowe/dokumentalne na temat kryminologii i wiktymologii,
 • warsztaty, obozy naukowe,
 • hospitacje placówek, instytutów kryminalistycznych oraz współpraca z nimi,
 • wizyty w laboratoriach, muzeach kryminalistycznych,
 • organizowanie konkursów dla studentów z dziedziny wiktymologi i kryminalistyki,
 • międzyuczelniana współpraca z innymi kołami,
 • udział w targach kół naukowych / promocja UZ,
 • współpraca z policją,
 • dyskusje i debaty z pracownikami naukowymi i studentami w ramach spotkań koła.

Aktualny zarząd Koła Naukowego Kryminalistyki I Wiktymologii:

1. Przewodniczący - mgr Sławomir Sobański (student I roku studiów doktoranckich wydz. Humanistycznego  spec. Historia)

2. Zastępca - lic. Astina Koch (studentka II roku studiów II stopnia Pedagogiki spec. Resocjalizacja z Poradnictwem Specjalistycznym)

3. Sekretarz - Mariola Grzęda (studentka II roku studiów I stopnia Pedagogiki spec. Resocjalizacja z Poradnictwem Specjalistycznym)


Studenckie Koło Naukowe „Prison”

Opiekun Naukowy Koła: dr Barbara Toroń

mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

strona www: www.prisonuz.cba.pl

logo_prison


Penitencjarne Koło Naukowe studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego zostało zarejestrowane 21 stycznia 2010 roku. Większość z nas studiuje Resocjalizację z poradnictwem specjalistycznym.

Cele koła:

 • Hospitowanie takich jednostek jak: zakłady karne, zakłady poprawcze, areszty śledcze, ośrodki socjoterapii.
 • Prowadzenie działalności badawczej w zakresie nauk pedagogicznych i społecznych
 • Rozwijanie zainteresowań i  uzdolnień studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa (Policja, zakłady opiekuńcze)
 • Aktywizacja osób osadzonych w zakresie rozwijania umiejętności interpersonalnych i twórczości
 • Tworzenie warunków kontaktu ze środowiskiem penitencjarnym
 • Aktywna współpraca z innymi kołami naukowymi

 Aktualny zarząd Koła:

1. Przewodnicząca - Monika Kaczmarczyk (studentka 3 roku Resocjalizacji  z Poradnictwem Specjalistycznym)
2. Zastępca przewodniczącego -  Sławomir Kasprzak (student 3 roku Resocjalizacji z Poradnictwem  Specjalistycznym)
3. Sekretarz - Lidia Januszewska oraz Paulina Karmalita (studentki 3 roku Resocjalizacji z Poradnictwem  Specjalistycznym)
4. Skarbnik - Justyna Morska oraz Małgorzata Surdy (studentki 3 roku Resocjalizacji z Poradnictwem Specjalistycznym)

W dniu 1.10.2014 Koło otrzymało dyplom J.M. Rektora Uniwerystetu Zielonogórskiego za wyróżniającą działalność w roku akademickim 2013/2014.


 

Studenckie Koło Naukowe „Kooperacja”

Strona internetowa: https://www.facebook.com/kooperacjauz

logo kooperacja

 

Studenckie Koło Naukowe  „Kooperacja”  zaostało założone w 2006 roku i stale, aktywnie działa przy Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ. Aktualnie członkami koła są studentki II i III roku studiów I stopnia Edukacji Elementarnej i Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Opiekunami naukowymi koła są dr Agnieszka Olczak i dr Iwona Kopaczyńska. Naszym celem jest pogłębianie wiedzy o dziecku oraz bezpośrednia praca z dzieckiem, aby stać się świadomym i otwartym na jego potrzeby nauczycielem. Wszystko co robimy- robimy z pasji. Mimo, iż nasz skład zmienił się w tym roku akademickim to śmiało można powiedzieć, że jesteśmy zgranym, uśmiechniętym zespołem gotowym do działania i otwartym na współpracę. Uwielbiamy pomagać, kochamy pracę z dziećmi! Naszym tegorocznym hasłem jest #zróbkomuśdzieńdobry i właśnie tego trzymamy się na co dzień!

 

Opiekunowie naukowi koła: 

 • dr Agnieszka Olczak 
 • dr Iwona Kopaczyńska

Kontakt: e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

AKTUALNY ZARZĄD SKN KOOPERACJA:

 • Przewodnicząca – Karolina Bojas, studentka III roku I stopnia Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej
 • Wiceprzewodnicząca – Agata Filipkiewicz, studentka III roku I stopnia Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej
 • Sekretarz – Michalina Nazarenko, studentka III roku I stopnia Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej

 Cele:

 • organizacja warsztatów, szkoleń oraz spotkań dyskusyjnych,
 • pogłębianie wiedzy na temat dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • podejmowanie inicjatyw pedagogiczno-wychowawczych,
 • organizacja spotkań naukowych,
 • nabieranie doświadczenia w  przyszłej pracy w roli nauczyciela,
 • inspirowanie dzieci do aktywności w różnych dziedzinach.

Na rok akademicki 2016/2017 planujemy między innymi:

 • pomoc oraz zajęcia w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze na Oddziale Dziecięcym,
 • warsztaty plastyczne, twórcze, badawcze, literackie w przedszkolach, szkołach podstawowych i innych placówkach,
 • organizowanie imprez okolicznościowych,
 • współpracę z wolontariatem i organizację zajęć dla dzieci.

 

W dniu 1.10.2014 Koło otrzymało dyplom J.M. Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego za wyróżniającą działalność w roku akademickim 2013/2014

 dyplom kolo naukowe kooperacja 2014 male


Koło Pedagogiki Opiekuńczej

nkpo

Zarejestrowane w WSP TK 20 maja 1997 roku koło z roku na rok rozwija swoją działalność. Celami statutowymi koła są:

 • Podejmowanie badań empirycznych i kształtowanie umiejętności pisania tekstów naukowych, organizowanie seminariów i konferencji oraz spotkań z ciekawymi ludźmi nauki i praktyki w zakresie opieki i wychowania dzieci i młodzieży w różnych układach i sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych.
 • Kształtowanie kompetencji pedagogicznych studentów, opracowywanie i realizacja cykli zajęć wychowawczo-opiekuńczych oraz okazjonalnych spotkań z dziećmi i młodzieżą w środowisku lokalnym oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 • Utrzymywanie współpracy z lokalnymi organizacjami społecznymi działającymi na rzecz opieki i wychowania dzieci i młodzieży w środowisku rodzinnym, szkolnym oraz pozarodzinnym i pozaszkolnym.
 • Integracja studentów i kadry naukowej zajmujących się pedagogiką opiekuńczą oraz tworzenie tradycji kierunku, organizowanie corocznego uroczystego wręczenia dyplomów absolwentom pedagogiki opiekuńczej i terapeutycznej.
 

 

Opiekunem naukowym koła od początku jego istnienia jest: dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ.

W kole działają studenci różnych specjalności pedagogicznych, głównie jednak opieki i profilaktyki niedostosowania społecznego.

Od listopada 2008 roku :

 • Przewodniczącą jest: Natalia Michalak, studentka II roku, II stopnia studiów magisterskich o kierunku Pedagogika specjalizacja Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka,
 • Zastępcą: Magda Mazur studentka II roku, II stopnia studiów magisterskich o kierunku Pedagogika specjalizacja Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka,
 • Sekretarzem: Bożena Bużek, studentka II roku, II stopnia studiów magisterskich o kierunku Pedagogika specjalizacja Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka.

Kontakt: Uniwersytet Zielonogórski / Wydział Pedagogiki Socjologii i Nauk o Zdrowiu / Zakład Opieki Terapii i Profilaktyki Społecznej / Pracownia Pedagogiki Opiekuńczej
Al. Wojska Polskiego 69, 65-783 Zielona Góra
dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
Nasza strona internetowa: https://www.facebook.com/kolopedagogiki / http://www.nkpo.wpsnz.uz.zgora.pl
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  Koło Naukowe Pedagogów Wolontariuszy

  wolo     Jesteśmy przede wszystkim wolontariuszami, czyli ludźmi, którzy czerpią satysfakcję z pomagania innym. Naszą działalnością łączymy przyjemne   z pożytecznym – przyjemny bez wątpienia jest uśmiech na twarzach ludzi, zaś wyciągania ku nim pomocnej dłoni, trudno nie nazwać pożytecznym. Jesteśmy otwarci na współpracę z różnymi instytucjami i placówkami. Chcemy pomagać, a przy okazji miło spędzamy czas, czując przy tym, że robimy coś bardzo ważnego. 

Więcej o naszej działalności: https://www.facebook.com/knpw.uz.zgora

(chcesz z nami współpracować - napisz wiadomość na Fb)

Opiekun: dr Ewa Bochno

Zarząd: Anna Pulkowska

Anna Salachna

Emilia Lalak

adres strony: www.knpw.uz.zgora.pl


Studenckie Seksuologiczne Koło Naukowe

Opiekunem koła jest dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. UZ
Główne formy działalności koła:

 • pogłębianie przez członków koła własnej wiedzy nt. seksualności człowieka,
 • zdobywanie umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie wychowania seksualnego i profilaktyki HIV/AIDS (wiedza, metody i formy pracy),
 • promocja zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego,
 • kształtowanie postaw tolerancji wobec odmienności, szczególnie seksualnych, co odbywa się poprzez realizację:

 

- warsztatów integracyjnych z elementami treningu interpersonalnego,
- warsztatów psychologicznych dotyczących umiejętności komunikacji i asertywności oraz zajęć z wychowania seksualnego i profilaktyki AIDS,
- warsztatów na temat psychoseksualnego rozwoju dziecka,
- szkoleń dotyczących wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży,
- udział studentów w międzynarodowych spotkaniach i warsztatach nt. problemów zdrowia reprodukcyjnego młodzieży oraz nt. metod warsztatowych w profilaktyce AIDS i walki z dyskryminacją,
- cotygodniowych spotkań w Instytucie Pedagogiki Społecznej - korzystanie z wiedzy i doświadczeń starszych kolegów, omawianie interesujących nas zagadnień;

 

 • współorganizowanie konferencji, spotkań, akcji i imprez
 • współpraca z Poradnią Młodzieżową i Zarządem Oddziału Towarzystwa Rozwoju Rodziny w Zielonej Górze - realizacja programów wychowania seksualnego i prewencji HIV dla uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Zielonaj Góry i okolic,
 • realizacja badań i prac magisterskich pod opieką prof. dra hab. Z. Izdebskiego, związanych z problemami osób żyjących z HIV, seksualnością człowieka, promocją zdrowia i pracą socjalną,
 • w 1999 r. prowadzenie cotygodniowego programu "Odloty" - audycji dla młodzieży w Radiu "Zachód" nt. młodości, dojrzewania i trudności oraz problemów tego okresu,
 • w 1999 r. współudział w przygotowywaniu i prowadzeniu młodzieżowego programu telewizyjnego "MUR" w I programie Telewizji Polskiej,
 • w 2000 r. udział członków Koła w programie dla młodzieży "Rower Błażeja" I programu Telewizji Polskiej,organizowanie i prowadzenie cyklu zajęć w Domu Dziecka w Kożuchowie dotyczących edukacji seksualnej i rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży,
 • rozdawnictwo materiałów edukacyjno-profilaktycznych w zielonogórskich klubach, pabach i dyskotekach - program PREZERWATYZACJA,
 • organizowanie konkursu plastycznego dla uczniów szkół średnich o zasięgu wojewódzkim nt. HIV/AIDS,
 • współpraca z lokalnymi mediami,
 • udział w Forum Edukacyjnym organizowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, na którym prezentowane są najlepsze programy edukacyjne realizowane w polskich szkołach

 


logo infoarche  Koło Naukowe „Info Arche”

Nasza strona internetowa: http://www.kmti.uz.zgora.pl/iarche/

Opiekunem Koła są: dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ i mgr Krzysztof Stanikowski

E-mail koła: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
Przewodniczącą jest Dorota Gomółka-studentka I roku drugiego stopnia, Edukacji Medialnej i Informatycznej.

E-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,  tel. 731 428 444

Wiceprzewodniczącą jest Agnieszka Gomółka- studentka III roku Resocjalizacji z Poradnictwem Specjalistycznym

E-mail: agagomolka.wp.pl, tel. 537 853 815

Koło Info Arche swoją działalność rozpoczęło w roku 2002 i istnieje do dnia dzisiejszego.

W tym czasie przez nasze Koło przewinęło się bardzo dużo studentów, którzy z  wielkim sentymentem wspominają czasy swojej działalności. 

Jesteśmy grupą młodych ludzi, pragnących działać, poszerzając własne horyzonty.

Naszymi celami są m.in.

 • upowszechnianie wykorzystania technologii informacyjnej wśród studentów oraz innych placówek edukacyjnych, organizujemy warsztaty tematyczne dotyczące zagrożeń medialnych w zaprzyjaźnionej Szkole Podstawowych , Przedszkolach i Szkołach Średnich.
 • wspieranie inicjatyw studenckich związanych z mediami i technologią informacyjną, wspieranie rozwoju naukowego młodzieży, reprezentujemy Katedrę Mediów i Technologii Informatycznych
 •  w czasie Dni Pedagogiki Mediów, które odbywają się cyklicznie w kwietniu. Przedstawiamy w czasie  tych dni  różne problemy dotyczące naszej specjalności, wszystkim studentom Edukacji Medialnej
 • i Informatycznej i przybyłym gościom.
 • integrowanie środowiska studentów związanych z działalnością koła, poprzez wspólną prace, organizację różnych przedsięwzięć. Nasza społeczność stała się sobie bardzo bliska, powstało dużo nowych przyjaźni, każdy z nas nauczył się czegoś ważnego od siebie wzajemnie.
 • mobilizowanie młodzieży do podejmowania samodzielnych inicjatyw naukowych
 • członkowie Koła Info Arche podejmują się różnych przedsięwzięć m.in. organizujemy różne niespodzianki dla wykładowców naszej Katedry.
 • organizujemy wyjazdy np. do TV, do Radia Polskiego, na Targi Edukacyjne do Krakowa i Poznania. Zaczynamy nawiązywać współprace z innymi uczelniami, które mają profil podobny do naszego.
 • Organizujemy warsztaty fotograficzne a także Dni Dawcy Szpiku, kursy pierwszej pomocy,

W tym wszystkim  wspiera nas nasz opiekun mgr Krzysztof Stanikowski.


Wszystkich studentów, którzy są zainteresowani naszą działalnością i chcieliby wstąpić w nasze szeregi zapraszamy serdecznie na spotkania do Sali 32 A-16. Informację o spotkaniach umieszczane są na stronie WWW naszego Koła. Jeżeli pojawią się jakieś nurtujące pytania prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny. 

W dniu 1.10.2014 Koło otrzymało dyplom J.M. Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego za wyróżniającą działalność w roku akademickim 2013/2014, drugą nagrodę  J.M. Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymało za wyróżniającą działalność w roku akademickim 2014/2015.

Koło zostało wyróżnione również 29.04.2015  podczas Gali Laur Naukowca w kategorii efektywny warsztat, za dwuetapowy kurs obsługi komputera dla Słuchaczy ZUTW. 

info archeKoło Naukowe Socjologów

Opiekunem naukowym jest: dr Ż. Leszkowicz-Baczyńska
Koło realizuje swoje cele poprzez:

a) prezentowanie stanowiska wobec władz Instytutu Socjologii w sprawach dotyczących środowiska studenckiego

b) podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywizowania środowiska studenckiego w zakresie :

 • nauki (konferencje i sesje naukowe)
 • kultury (klub filmowy)
 • kontaktów wewnątrz środowiska (dyskusje, spotkania i wspólne wyjazdy)
 • kontaktów z naukowymi organizacjami studenckimi polskich ośrodków uniwersyteckich
 • kontaktów zagranicznych z innymi grupami i organizacjami studenckimi itp.
 • współpracy z Polskim Towarzystwem Socjologicznym

c) podejmowanie innych form działalności np. prowadzenie badań naukowych, publikacje w ramach akademickich czasopismach naukowych itd.


  

logo Koło Naukowe Pomocy Dzieciom z Trudnościami Edukacyjnymi

Opiekun naukowy: dr Aneta Rudzińska-Rogoża

Koło to rozpoczęło swoją działalność w 2003 roku dzięki zainteresowaniu studentów tematyką trudności szkolnych oraz dzięki uprzejmości dr Mirosławy Nyczaj-Drąg.

Początkowo zakres naszych obowiązków obejmował pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn wykazywały problemy edukacyjne. Zajęcia odbywały się w świetlicach szkolnych lub na lekcjach wyrównawczo-kompensacyjnych. Z czasem poszerzyliśmy zakres działalności o współpracę z dziećmi z ADHD oraz z dysleksją.

Naszym szczególnym osiągnięciem jest przeprowadzenie w 2007 roku projektu wczesnego wykrywania ryzyka dysleksji w zielonogórskich przedszkolach, w ramach którego przebadaliśmy wszystkie dzieci w wieku 5 i 6 lat. Po zdiagnozowaniu ryzyka dysleksji wśród badanych kontynuowaliśmy praktykę pedagogiczną z zakresu zajęć korekcyjno- -kompensacyjnych. Działania te miały głównie na celu przygotowanie dzieci do realizacji programu szkolnego.

Kolejnym naszym sukcesem jest wspomaganie (od chwili powstania) działalności Centrum Wspomagania Dzieci z Ryzykiem Dysleksji, działającego przy Miejskim Przedszkolu nr 8 w Zielonej Górze.

Obecnie koło naukowe liczy 8 wolontariuszy, działa pod opieką dr Anety Rudzińskiej-Rogoży. Posiada własne pomieszczenie gospodarcze i liczne pomoce naukowe. Współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 18 w Zielonej Górze, z Przedszkolem Miejskim nr 6 oraz z Centrum Wspomagania Dzieci z Ryzykiem Dysleksji.

Realizowane zadania:

 • nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z placówkami oświatowymi,
 • organizowanie i prowadzenie wszelkich form pozalekcyjnych, zaspokajających różne potrzeby podopiecznych,
 • udzielanie nauczycielom, rodzicom i opiekunom dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pomocy w wypełnianiu zadań opiekuńczych, wychowawczych i kształcących,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów z trudnościami edukacyjnymi,
 • prowadzenie szeroko rozumianej pomocy terapeutycznej dzieci z ryzykiem dysleksji, w tym przeprowadzenie badań Skalą Ryzyka Dysleksji.

Wszystkich studentów, którzy są zainteresowani naszą działalnością, prosimy o wiadomość na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , bądź telefoniczny kontakt z przewodniczącą koła Aleksandrą Matuszewską – 660 870 680. Zapraszamy również na naszą stronkę http://knpdte.ovh.org/.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!


Koło Naukowe „reAnimacja”

Koło Naukowe „reAnimacja” działa przy Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ od listopada 2005 roku. Opiekunem Koła jest dr Małgorzata Olejarz Zakład Animacji Kultury i Andragogiki). Przewodniczącą Koła jest Ewa Kamińska (IV AKiS) – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , a zastępcą – Natalia Sójka (IV AKiS). Koło ma swoją siedzibę w Zakładzie Animacji Kultury i Andragogiki przy al. Wojska Polskiego 86 („Mrowisko”). Koło skupia około 20 członków – przede wszystkim studentów Animacji Kultury i Sportu (IV i V rok) oraz Animacji Kultury (II rok) Zadania Koła Naukowego „reAnimacja”:

 • rozwijanie zainteresowań artystyczno-animacyjnych i zdolności twórczych studentów;
 • realizacja autorskich indywidualnych i grupowych projektów artystycznych i animacyjnych oraz wspieranie imprez kulturalnych i działań środowisk twórczych (akademickich i lokalnych);
 • zdobywanie i propagowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu animacji kultury i różnych dziedzin sztuki - teatru, tańca, fotografii, filmu, sztuk multimedialnych;
 • organizacja warsztatów artystycznych i animacyjnych służących pogłębianiu wiedzy i doskonaleniu umiejętności, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień artystycznych;
 • prezentacja dorobku artystycznego i działalności animacyjnej studentów animacji kultury i członków Koła Naukowego „reAnimacja”

Nagrody i osiągnięcia:

 • Nagrody i stypendia naukowe za autorskie choreografie członków Koła Naukowego „reAnimacja” na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Współczesnego „Plemiqi 2006” w Warszawie;
 • Uczestnictwo członków Koła w Projekcie stypendialnym Telewizji Polskiej ,,Dolina Kreatywna, czyli czego szuka młoda sztuka” . Członkowie Koła zostali laureatami w kategorii „Taniec”
 • II miejsce i w kategorii „Animacja kultury”
 • I miejsce. Ponadto został nagrany i wyemitowany w TVP 2 program telewizyjny z udziałem członków Koła i jego opiekuna;
 • Współtworzenie jednego z odcinków artystyczno-animacyjnego programu telewizyjnego pt. "Reakcja" dla TVP 1;


Koło Naukowe Pracowników Socjalnych „Help & Joy” 

hel

 

Opiekun naukowy Koła Pracowników Socjalnych Help&Joy:
dr Magdalena Zdaniewicz (Katedra Pedagogiki Społecznej)
Kontakt: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Strona www: https://helpandjoy.wordpress.com/ & https://www.facebook.com/knps.helpandjoy

 

Koło Naukowe Help & Joy jest młodym kołem. Powstało w roku akademickim 2011/2012 z inicjatywy studentów chętnych do działania i podjęcia aktywności studenckiej na rzecz innych. Obecnie członkami koła jest 11 osób - studentek z kierunku Praca Socjalna.


Aktywność Koła Naukowego Pracowników Socjalnych „Help & Joy” polega na:

 • prowadzeniu badań z uwzględnieniem różnych aspektów pracy socjalnej i wdrażania ich wyników do praktyki pracy socjalnej,
 • integracji członków Koła ze środowiskiem pracowników socjalnych,
 • wymianie doświadczeń z instytucjami oraz organizacjami naukowymi i społecznymi w kraju,
 • prowadzeniu działalności naukowo-badawczej (uczestnictwo w seminariach i konferencjach, udział w projektach badawczych, organizowanie konferencji, debat, prezentacji, warsztatów itp.),
 • rozwijaniu umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła, kreowaniu nowych przedsięwzięć i wspieranie innych przedsięwzięć w zakresie wybranych działań prospołecznych i inicjatyw obywatelskich,
 • współpracy z organizacjami studenckimi na Uniwersytecie Zielonogórskim, w regionie i całym kraju,
 • organizowaniu akcji pomocowych, z których dochód jest przeznaczany na szczytny cel np.: paczki dla najuboższych bądź niedostosowanych społecznie rodzin, na środki lecznicze dla chorych dzieci i dorosłych, jak i wsparcie rodzin korzystających z różnych instytucji pomocowych.

Nasze Koło Naukowe ma pewną dewizę działania „Słysząc wołanie o pomoc - pomagamy WOŁAJĄC!”, między innymi dlatego współpracujemy z poniższymi placówkami:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonej Górze;
 • Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Wśród Aniołów” w Zielonej Górze;
 • Klub Seniora „Hetman” w Poznaniu;
 • Dom Dziecka, Dom Dziennego Pobytu i Warsztaty Terapii Zajęciowej u Sióstr Franciszkanej Rodziny Maryi w Szamotułach;
 • Schronisko dla Matki i Dziecka im. Teresy Strzembosz w Zielonej Górze (Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka).

Aktualny Zarząd Koła:

 1. Przewodnicząca: Sylwia Butkiewicz (studentka 2. roku Pracy Socjalnej) tel. 791-791-803
 2. Zastępca przewodniczącej: Magdalena Kozioł (studentka 2. roku Pracy Socjalnej)
 3. Sekretarz: Wioleta Olszewska (studentka 2. roku Pracy Socjalnej)
 4. Skarbnik: Agnieszka Koralewska (studentka 2. roku Pracy Socjalnej)

 


Koło Psychologii Wsparcia i Rozwoju WIR 

Koło Psychologii Wsparcia i Rozwoju WIR powstało w maju 2012 roku na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Celem koła jest integrowanie środowiska studenckiego, a w szczególności osób zainteresowanych własnym rozwojem i zdobywaniem wiedzy o:

 • mechanizmach funkcjonowania człowieka w sytuacjach zadaniowych i trudnych 
 • mechanizmach wsparcia z punktu widzenia psychologii rozwoju człowieka w ciągu życia
 • przeprowadzania badań z wymienionego obszaru.

W ramach działań podejmujemy się pracy wolontariackiej, udziału w seminariach i warsztatach, organizowania kampanii informacyjnych na rzecz znaczenia higieny psychicznej, rozwoju umiejętności psychospołecznych i radzenia sobie ze stresem.

Kontakt:

 1. Daria Łagocka Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 2. Marzanna Farnicka Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Strona www: http://kolonaukowewir.weebly.co