Studia podyplomowe

Uwaga! Bardzo ważne!

Wszystkie studia podyplomowe mają ten sam numer konta bankowego, dlatego prosimy wpisać na przelewie nazwę studiów podyplomowych.
Nr konta: BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494

 

 

Podyplomowe Studia Opiekunów Dziecięcych 

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 

Logopedia i terapia pedagogiczna

Oligofrenopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych

Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna KWF

Kwalifikacje pedagogiczne 

Menadżer sportu 

Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności

Strategie rozwiązywania problemów społecznych

Podyplomowe studia terapii pedagogicznej i pedagogiki zdolności 

Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie  nauczania przyrody w szkole podstawowej /NOWOŚĆ!/


 

Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (druk)

 

logotyp

Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze realizuje studia pomostowe dla pielęgniarek – projekt „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych".

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki