Logopedia i terapia pedagogiczna

 

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: LOGOPEDIA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

PODGRUPA KIERUNKU STUDIÓW (wg załącznika): pedagogiczna

CZAS TRWANIA: 4 semestry (2 lata)

OPŁATA ZA SEMESTR: 2 000 zł

OPŁATA REKRUTACYJNA:100 zł

REKRUTACJA: Złożenie wymaganych dokumentów i pomyślny przebieg rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poprawność wymowy

WYMAGANE DOKUMENTY:

-        odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów magisterskich,

-        zaświadczenie od foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy,

-        podanie o przyjęcie na studia (na specjalnym druku),

-        2 zdjęcia,

-        dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 100 zł.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 14 września 2014 r. lub do wyczerpania limitu miejsc

DOKUMENTY PRZYJMUJE:

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, al. Wojska Polskiego 69, (pokój 136, 140), 65-762 Zielona Góra,

Tel: 683283176 lub 68 328 32 36

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:

do kogo adresowane: Absolwenci wyższych studiów magisterskich wszystkich kierunków

kwalifikacje po ukończeniu studiów: Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów w zakresie Logopedii i Terapii Pedagogicznej, uzyskując wykształcenie wymagane w zawodach nauczyciel logopeda (osoby z przygotowaniem pedagogicznym), logopeda i nauczyciel specjalista w zakresie terapii pedagogicznej (osoby
z przygotowaniem pedagogicznym). Absolwenci mogą podjąć pracę (po spełnieniu wymogów określonych przez właściwe resorty) w placówkach oświatowych i medycznych oraz gabinetach prywatnych (program studiów spełnia wymogi „Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela” w zakresie Modułu 4 - Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć), warunki dotyczące wykształcenia w zawodzie "logopeda" opisane dokumencie „Regulowane zawody
i działalności w Rzeczypospolitej Polskiej. Opis wymagań kwalifikacyjnych”, stan prawny: grudzień 2010 r. oraz projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych).

INFORMACJE DODATKOWE: -

KIEROWNIK STUDIÓW:  dr Ewa M. Skorek