Resocjalizacja

CZAS TRWANIA: 3 SEMESTRY

OPŁATA ZA SEMESTR: 1.800,00 ZŁ.

OPŁATA REKRUTACYJNA: 80,00 ZŁ.

REKRUTACJA: Warunkiem przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich i licencjackich.

WYMAGANE DOKUMENTY:
- podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany – dostępny w wersji elektronicznej na stronie: www.uz.zgora.pl)
- odpis dyplomu lub potwierdzona kopia
- kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 80,00 zł. (konto: BANK MILLENNIUM S.A.
60 1160 2202 0000 0001 0586 6494)
- 1 zdjęcie
- kserokopia dowodu osobistego
- zaświadczenie lekarskie, że nie ma przeciwwskazań do nauki

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 15 WRZESIEŃ 2010

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Sekretariat ds. studiów niestacjonarnych
Ul. Energetyków 2, pok. 113
65-762 Zielona  Góra
mgr Edyta Boczkowska (tel. 68  3287308)
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich i licencjackich. Celem Studiów jest: przygotowanie wykwalifikowanej kadry dla potrzeb pracy w placówce resortu wymiaru sprawiedliwości, resortu spraw wewnętrznych, resortu edukacji, prowadzącą działalność profilaktyczną, zwalczania przestępczości i innych zjawisk patologicznych oraz resocjalizacji; zdobycie umiejętności projektowania procesu resocjalizacji z uwzględnieniem norm Unii Europejskiej; kształcenie umiejętności interpersonalnych potrzebnych w pracy z grupą; uzyskanie uprawnień do pracy w placówce resocjalizacyjnej i profilaktycznej.
- do kogo adresowane: do pedagogów zatrudnionych w placówkach resocjalizacyjnych i specjalnych, pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, terapeutycznych, sądów.


KIEROWNIK STUDIÓW: dr Artur Doliński