Konferencje i seminaria
title Filter     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 VI Dni Rodzinnej Opieki Zastępczej 505
2 Zaproszenie na konferencję 549
3 Zaproszenie na konferencję - 20 kwietnia 2016 611
4 Konferencja Kół Naukowych 579
5 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Muzykoterapia jako technika arteterapeutyczna wykorzystywana w jednostkach penitencjarnych” - sprawozdanie 600
6 Konferencja Naukowa 629
7 Konferencja - INTERDYSCYPLINARNE BADANIA W DZIAŁANIU 705
8 Zaproszenie na konferencję 722
9 Zaproszenie na seminarium 662
10 Zaproszenie na konferencję 708
11 Zaproszenie na konferencję 697
12 Wspieranie rozwoju psychospołecznego ucznia z niepełnosprawnością 947
13 X Zielonogórskie Dni Pedagogiki Mediów 749
14 Zaproszenie na konferencję 736
15 Szkoła dla ucznia – konteksty organizacyjne 815
16 XVI Letnia Szkoła Andragogów i Poradoznawców 757
17 V Dni Rodzinnej Opieki Zastępczej 739
18 KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA 1210
19 Seminarium Naukowe 824
20 Konferencja Naukowa - Twórczość więzienna 974
21 Konferencja 967
22 Kod zachowań, czyli jak rozumieć bardzo zachowanie dzieci 1518
23 Seminarium naukowe 1520
24 II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa - „Starzejąca się kobieta” 1887
25 PARADOKSY NASZEJ WOLNOŚCI Społeczeństwo polskie 25 lat po Czerwcu ‘89 Zielona Góra 3-4 czerwca 2014 1848
26 Międzynarodowe seminarium 1320
27 Konferencja Naukowa z cyklu Twórczość Więzienna pt.: "Rola filmoterapii a sytuacja kryzysowa człowieka w jednostce penitencjarnej" 1475
28 Studencka Konferencja Naukowa "Samobójstwa - jeden problem, trzy spojrzenia" 1842
29 Konferencje Szkoła wspierająca-edukacja i poczucie bezpieczeństwa najmłodszych 1610
30 Konferencja "Edukacja domowa jako jedna z ofert kształcenia" 7.XII.2013 1464
31 Konferencja Naukowa pt. "Inkluzja społeczna poprzez resocjalizację a kreowanie nowej tożsamości skazanych”, zorganizowana z okazji 50 – lecia Zakładu Karnego Krzywańcu oraz jubileuszu profesora dr hab. Kazimierza Pospiszyla 1299
32 Ogólnopolska konferencja naukowa "CODZIENNOŚĆ SZKOŁY TEORIA – BADANIA – PRAKTYKA" pod patronatem KNP PAN. ZAKOPANE. 1313
33 Seminarium naukowe pt.: „Doświadczenia edukacyjne i zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji”. Zielona Góra, 07 maja 2013r. 1526
34 Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna - Logopedia versus Specjalne potrzeby edukacyjne 1659
35 VIII Zielonogórskie Dni Pedagogiki Mediów 1259
36 Konferencja Naukowa pt.; "Dzieci żołnierze, o wykorzystywaniu dzieci w konfliktach zbrojnych" - 25.04.2013r 1286
37 I Seminarium naukowe: "Przedszkole szansą na sukces" 1580
38 IV konferencja: "Twórczość wiezienna, a praca penitencjarna studentów 1224
39 Penitencjarne Koło Naukowe PRISON pod opieką dr Barbary Toroń - debata oxfordzka, rozpatrująca problem pt.: „DZIECIOBÓJCZYNIE żądza zabijania czy akt rozpaczy?” 1278
40 Wykłady otwarte prowadzone przez prof. dr hab. Radmiłę Burgovicową z Uniwersytetu w Ostrawie (OSTRAVSKA UNIVERZITA W OSTRAVE, CZECHY 1125
41 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA pt. „Edukacja dziecka według Planu Daltońskiego w teorii i praktyce” 1365
42 Seminarium metodologiczne "Badania społeczne dawniej i dziś" połączone z Jubileuszem osiemdziesiątych urodzin Profesora Edwarda Hajduka 1236
43 III Seminarium Studenckie z cyklu Spotkania z pedagogiką wczesnoszkolną „Budowanie profesjonalizmu nauczyciela wczesnej edukacji” 1161
44 Seminarium naukowe pt. „Młodzież lubuska 2012” 1345
45 I Międzynarodowa Konferencja Pedagogika dziecka. Perspektywy teoretyczne a praktyka 1386
46 Konferencja INICJATYWY I LUDZIE W KULTURZE LUBUSKIEJ NOWE PRZESTRZENIE 2578
47 I Międzynarodowa Konferencja Pedagogika dziecka. Perspektywy teoretyczne a praktyka 1929
48 IV Dni rodzinnej opieki zastępczej na Uniwersytecie Zielonogórskim 1430
49 Konferencja Pedagogika dziecka - Perspektywy teoretyczne a praktyka 1195
50 XIV Letnia Szkoła Młodych Andragogów i Poradoznawców. 1700
51 Konferencja "Przymusowa chemiczna kastracja pedofilów" 1187
52 I Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna "Aktualne problemy logopedii" 2314
53 Zielonogórskie Dni Pedagogiki Mediów 1163
54 Wykład otwarty Redaktora Jacka Żakowskiego 1287
55 III Wystawa Twórczości Więziennej 1443
56 Konferencja ogólnopolska „NIE MA DZIECKA – JEST CZŁOWIEK” 1928
57 Konsultacje logopedyczne dla studentów UZ 1330
58 Konferencja Pomaganie przez działanie 1369
59 Konferencja Pociąg do terapii. Tworzenie kontekstu terapeutycznego 1687
60 Wykład "Uczenie się przez całe życie” Dr Anny Rurka 1520
61 Konferencja "Dlaczego Bezcenny dar”. Transplantacja i krwiodawstwo 2033
62 Seminarium Kształcenie wychowawców w Niemczech i w Polsce. Priorytety wychowawcze w obu krajach 1262
63 Konferencja jubileuszowa 40 lecie Wydziału 2700
64 Impreza podsumowującą realizację Programu Profilaktycznego przeciwko agresji i przemocy "Słoneczniej" 1295
65 Konferencja Młodzież w czasie wolnym - edukacja, praca, formy ludyczności. 1286
66 Konferencja Ciało jako efekt oddziaływań kulturowych i społecznych. 1293
67 Konferencja Eliminate Project - walka z tężcem. 1286
68 Konferencja Naukowa „ZDZIWIENIA 2011” 1477
69 VI ZIELONOGÓRSKIE DNI PEDAGOGIKI MEDIÓW-MEDIA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE EDUKACJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 1431
70 Warsztaty pt.: INTERNETOWY SYSTEM BADAŃ ANKIETOWYCH. 1370
71 Seminarium naukowe „FENOMEN MONARU” 2497
72 III Ogólnopolska Debata o Zdrowiu Seksualnym 2513
73 Konferencja „Przemoc seksualna wobec dzieci” 1474
74 Konferencja Transgraniczność w perspektywie socjologicznej VIII Migracje przymusowe w Europie 3532
75 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Człowiek z chorobą Alzheimera w rodzinie i środowisku lokalnym 1403
76 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA TEORETYCZNE PODSTAWY SOCJOLOGII WIEDZY 4601
77 III Dni rodzinnej opieki zastępczej na Uniwersytecie Zielonogórskim 1292
78 XII Letnia Szkoła Młodych Andragogów 2275
79 Wykład Nadji Messerschmidt „Minority politics and sociology in German and Polish interwar democracy" 1216
80 WYKŁAD OTWARTY dr Przemysław Paweł Grzybowski „Od budy w fewelach do masońskiego uniwersytetu – edukacja w środowiskach defaworyzowanych w Brazylii” 1333
81 Konferencja "Kobieta aktywna. Aktywizacja społeczno-zawodowa niepracujących kobiet Województwa Lubuskiego" 2153
82 Międzynarodowa Konferencja Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego 1846
83 Konferencja „Metodyka harcerska i jej rola w stymulowaniu indywidualnego i społecznego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych”. 3304
84 Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt.: „Starzejąca się kobieta” 4824
85 Ogólnopolska Konferencja „Człowiek w różnych fazach życia a edukacja seksualna” 2072
86 Konferencja „Rodzinna opieka zastępcza w województwie lubuskim. Doświadczenia i nowe wyzwania” 3991
87 Seminarium naukowe "Kobieta i dziecko w izolacji więziennej" 3649
88 Międzynarodowa Konferencja nt."Szkoła - Nauczyciel - Uczeń (dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne)” 2155