Informacje dla Pracowników

 

Loginy i hasła do systemu PracNet zostały wysłane na skrzynki pocztowe we wtorek 14 czerwca

 

PracNetPracNet UZ
system dziakanat dla pracowników
OSAOSA
Otwarty System Antypliagiatowy
Poczta UZ WebmailWebmail
Poczta UZ dla pracowników
SyllabUZSylabUZ
Elektroniczny katalog przedmiotów

 

 

Instrukcja sprawdzenia pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym - dla promotora

 

Procedura wgrywania pliku pracy dyplomowej do systemu StudNet - dla studenta

 
Wzory - papier firmowy 

 

 


 

Elektroniczne formularze zgłoszeń:

 


 
 
 
Wzory opisu przedmiotów rekrutacja 2013/2014:
Wzory opisu przedmiotów rekrutacja 2012/2013:

 

Warsztaty dla pracowników:

Darmowe oprogramowanie firmy Microsoft - instrukcja pobierania MSDN AA 

 


 

Wzory umów dla pracowników

 


 

Karta informacyjna nauczyciela akademickiego  ico_pdf ico_word

Karta hospitacji