Konferencja Edukacja Domowa

Idź do spisu treści

Menu główne

KOMITETY     PROGRAM KONFERENCJI     KARTA ZGŁOSZENIA     MIEJSCE KONFERENCJI

Edukacja domowa  to nauczanie dzieci przez rodziców (opiekunów) lub wyznaczone przez nich osoby odbywające się poza systemem edukacji szkolnej. Dzieci edukowane w domu nie uczęszczają na zajęcia do szkoły, ale uczą się pod kierunkiem swoich rodziców (opiekunów).
W większości państw świata istnieje obowiązek nauki realizowany poprzez uczestnictwo w zajęciach szkolnych. Jednocześnie są kraje (np. USA i Australia), w których bardzo prężnie rozwija się nurt edukacji domowej. Homeschooling, czyli spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą jest coraz powszechniejszy również w państwach europejskich, w tym w Polsce. W 2009 r. zmieniły się przepisy pozwalające rodzicom na swobodny wybór szkoły egzaminującej dziecko uczące się w systemie edukacji domowej. Od tego momentu nastąpiło w naszym kraju intensywne zainteresowanie tą formą nauczania
od kilkunastu dzieci w roku szkolnym 2009/2010 do ponad tysiąca w roku 2012/2013.
Jeśli rodzice dziecka, z różnych przyczyn, decydują się kształcić je samodzielnie, według własnych metod, polskie prawo im tego nie zabrania. Jednak edukacja domowa obok wielu niewątpliwych zalet ma także wady i ograniczenia. Jako coraz powszechniejsza forma nauczania, powinna stać się podmiotem wielowątkowego dyskursu różnych środowisk. Taką właśnie dyskusję postanowili podjąć pracownicy i słuchacze Studiów Podyplomowych „Logopedia i Terapia Pedagogiczna”, organizując 7 grudnia 2013 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim PIERWSZĄ w naszym regionie konferencję „Edukacja domowa (jako jedna z ofert kształcenia)”, której celem jest umożliwienie poznania specyfiki edukacji domowej.
W programie przewidziano referaty na temat teoretycznych podstaw edukacji, historycznych i prawnych uwarunkowań spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą oraz doświadczeń bezpośrednich uczestników edukacji domowej. W dyskusji udział wezmą wybitni polscy i zagraniczni przedstawiciele nauki oraz osoby organizujące edukację domową i korzystające z niej (decydenci oświatowi, dyrektorzy szkół, rodzice, dzieci).  
Konferencja adresowana jest do szerokiego grona odbiorców: naukowców, nauczycieli, pracowników instytucji opiekuńczo-wychowawczych, rodziców, prawników, studentów.

Udział w konferencji wymaga wcześniejszej REJESTRACJI (wyłącznie drogą elektroniczną). Opłata konferencyjna wynosi 120 zł (dane do przelewu znajdują się w Karcie zgłoszenia).Termin nadsyłania zgłoszeń i dokonania opłaty konferencyjnej do 31.X.2013 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. Karta zgłoszenia oraz szczegółowy program konferencji dostępne są na stronie:

www.wpsnz.uz.zgora.pl/logopedia/edukacjadomowa.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego